Hírek

Tájékoztatás a Sberbankkal kapcsolatos teendőkről

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy az európai szanálási hatóság végelszámolást indított a magyar Sberbank Magyarország Zrt. anyavállalatánál, az osztrák Sberbank Europe AG-nál. A Magyar Nemzeti Bank a Sberbank Magyarország Zrt. súlyos likviditási és tőkehelyzete miatt visszavonta a hitelintézet tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását.

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy a Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett, a Kincstár Egységes Ügyfél-nyilvántartási Rendszerében bejelentett fizetési számlaszámok módosítását kezdeményezni szíveskedjenek az alábbi módok egyikén.

  • Papír alapon a  bejelentéshez a mindenkor hatályos, természetes személyek esetén G1011 jelű, nem természetes személyek esetén a G1021 jelű nyomtatvány (Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem) szükséges. A kitöltött nyomtatványt aláírással hitelesítve a lakóhely/székhely szerinti illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszám létezését igazoló, két hónapnál nem régebbi fizetési számlakivonat másolatát, vagy két hónapnál nem régebbi fizetési számlaszerződés másolatát vagy a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a kérelem benyújtási időpontját megelőző két hónapnál nem régebbi nyilatkozatát vagy annak másolatát, amely tartalmazza az ügyfél azonosításához szükséges adatokat, valamint az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszámot.
  • Elektronikusan (ügyfélkapus hozzáférés szükséges), az elektronikus ügyintézési felületen keresztül is bejelenthető a fizetési számla módosítása az Ügyfél-nyilvántartási ügyek menüpont Ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatok módosítása almenüpontban. A kérelemhez ebben az esetben is szükséges csatolni – az elektronikus  benyújtó felületen, a „Csatolt dokumentumok” panelen – az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszám létezését igazoló, két hónapnál nem régebbi fizetési számlakivonat másolatát, vagy két hónapnál nem régebbi fizetési számlaszerződés másolatát vagy a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a kérelem benyújtási időpontját megelőző két hónapnál nem régebbi nyilatkozatának másolatát.

A fentiektől eltérően kell eljárnia azoknak az ügyfeleknek, akik a pénzintézettel – az ügyfél és a pénzintézet közötti finanszírozási (hitel) kapcsolattal összefüggő – az ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodást (a továbbiakban: banki megállapodás) kötöttek. Ebben az esetben a fizetési számlaszámuk megváltoztatására kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a banki megállapodásnak az Egységes Ügyfél-nyilvántartási Rendszerből való törléséhez, azaz a banki megállapodás megszüntetéséhez az MNB által végelszámolóként kijelölt Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. hozzájárul.
Az Országos Betétbiztosítási Alap részletes tájékoztatása ezen a linken érhető el.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos tájékoztatása a következő linken található.

forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu

0
  Hasonló bejegyzések
  • Nincsenek hasonló bejegyzések.