Hírek

Közlemény támogatási előleg mértékére és összegére vonatkozóan

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdésének előlegre vonatkozó szabályai 2016. március 10-ével az alábbiak szerint módosultak:

116. § (2) A támogatási előleg mértéke és összege nem haladhatja meg a megítélt támogatás összegének

a) 25%-át, de legfeljebb egymilliárd forintot,
b) belföldi természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, közszféra szervezet, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság és köztestület kedvezményezett esetén 50%-át, de legfeljebb egymilliárd forintot,
c) kutatás, műszaki fejlesztés esetén 75%-át, de legfeljebb egymilliárd forintot,
d) EMVA forrás esetén 50%-át.

(5) website Támogatási előleg kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

0
  Hasonló bejegyzések
  • Nincsenek hasonló bejegyzések.