Újabb ülést tartottak a tervezői csoportok

A tervezői csoportok közösen megtartott ülésén megbeszélésre kerültek a mikrotérségi fórumokon a helyzetfeltárással és az intézkedési tervvel kapcsolatosan elhangzott javaslatok. A tervezői csoportok a beérkezett észrevételek és a projektgyűjtés eredményeként beérkezett fejlesztési tervek figyelembevételével elkészítették és elfogadták a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezetét és javasolták annak Elnökség és Közgyűlés általi elfogadását.

Projektötlet gyűjtés eredménye

A 2015. évben megkezdett projektötlet gyűjtés eredményeként a tervezési területről 28 szervezettől összesen 67 db projektötlet került benyújtásra. A jelzett projektek összes támogatási igénye több, mint 2 milliárd 745 millió Ft. A projektötletek döntő többsége a Vidékfejlesztési Program keretében támogatható elképzeléseket tartalmazott, néhány nagyobb támogatási igényű projekt pedig más operatív programok keretében tervezett intézkedésekhez illeszkedett.

Mikrotérségi fórumok keretében került megvitatásra a Helyi Fejlesztési Stratégia

A tervezői csoportok által elkészített helyzetfeltárás és intézkedési terv mikrotérségi fórumok keretében történő megtárgyalására került sor 2016. január 13-án és 14-én. A résztvevő önkormányzati, civil, egyházi és vállalkozói szektor képviselői értékes javaslatokkal segítették a HFS helyzetfeltárásának és intézkedési tervének teljesebbé tételét. A jelenlevők tájékoztatást kaptak a HFS kidolgozásának menetéről, a tervezett ütemtervről is.