Meghívó LEADER szolgáltatásfejlesztési pályázati felhívásokkal kapcsolatos tájékoztató fórumra

A Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Munkaszervezete ezúton tisztelettel meghívja az érdeklődőket a LEADER szolgáltatásfejlesztési pályázati felhívásokkal kapcsolatos tájékoztató fórumra. A fórum helyszíne: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. - tárgyaló (8600 Siófok, Batthyány Lajos u. 1.) A fórum időpontja: 2018. május 2. (szerda) 16.30 óra.   A tájékoztató fórummal kapcsolatban érdeklődni lehet: Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Tel./Fax: 84-377-542 Mobil: 20/568-3389 A pályázati felhívások elérhetőek a Magyar Államkincstár honlapján (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) a „LEADER helyi felhívások” alkalmazáson keresztül.

T á j é k o z t a t á s a Vidékfejlesztési Program felhívásaihoz kapcsolódó jelzálogjog alapításának lehetőségéről

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 85. §-a szerint a Kedvezményezett által a projekt keretében beszerzett ingatlan, vagyontárgy a projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak az Irányító Hatóság egyedi engedélyével és az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül terhelhető meg vagy idegeníthető el.

Közlemény a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2018. áprilisi módosításáról

A szakmai tapasztalatok és a felmerült egyéb módosítási igények alapján 2018 áprilisában módosításra került a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A támogatást igénylőket és a kedvezményezetteket érintő legfontosabb módosítások a következők:

Tájékoztató fórum

A Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Munkaszervezete ezúton tisztelettel meghívja az érdeklődőket a LEADER szolgáltatásfejlesztési pályázati felhívásokkal kapcsolatos tájékoztató fórumra.