Mikrotérségi fórumok keretében került megvitatásra a Helyi Fejlesztési Stratégia

A tervezői csoportok által elkészített helyzetfeltárás és intézkedési terv mikrotérségi fórumok keretében történő megtárgyalására került sor 2016. január 13-án és 14-én. A résztvevő önkormányzati, civil, egyházi és vállalkozói szektor képviselői értékes javaslatokkal segítették a HFS helyzetfeltárásának és intézkedési tervének teljesebbé tételét. A jelenlevők tájékoztatást kaptak a HFS kidolgozásának menetéről, a tervezett ütemtervről is.