Hírek

Tájékoztató az előleggel való elszámolás határidejéről

A fejlesztéspolitikai intézményrendszer a szabályozás területén a világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre reagálva számos, a kedvezményezettek helyzetét könnyítő szabályt vezetett be.

A könnyítések egyike a támogatási előleg visszafizetésével volt kapcsolatos. Általános esetben az a kedvezményezett, aki a támogatási előleg kifizetésétől számított 12 hónapon belül nem nyújt be – az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett esetén a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű – igénylést időközi kifizetésre, annak a támogatási előleget vissza kell fizetni. A veszélyhelyzet idejére vonatkozó könnyítést célzó szabályozás e 12 hónapos határidőt 15 hónapra meghosszabbította.

E határidő-hosszabbítás a veszélyhelyzet alatt és annak megszűnése után az alábbiak szerint alakul:

– A veszélyhelyzet megszűnését megelőzően kifizetett támogatási előlegek tekintetében, ha az előleggel való elszámolás határideje a veszélyhelyzet alatt járt le, a 15 hónapos előlegelszámolási határidőt szükséges alkalmazni.

– Szintén a 15 hónapos előleg-elszámolási határidőt szükséges alkalmazni a veszélyhelyzet megszűnését megelőzően kifizetett támogatási előlegek tekintetében, ha az előleggel való elszámolás határideje a veszélyhelyzet megszűnését követően jár le.

– A veszélyhelyzet megszűnését követően kifizetett vagy kifizetésre kerülő támogatási előlegek esetén viszont az általános szabályok szerinti 12 hónapos határidő az irányadó.

A hivatalos közlemény az alábbi linken érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/tjkoztat-az-elleggel-val-elszmols-hatridejrl

0
  Hasonló bejegyzések
  • Nincsenek hasonló bejegyzések.