Hírek

MFP-TFB/2020 – A Magyar Falu Program keretében „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése”

2020. július 16. napjától van lehetőség a Magyar falu program keretén belül megjelent a tanya- és falugondnoki buszok beszerzésére kiírt pályázat kapcsán a támogatási kérelmek benyújtására.

A pályázat akadálymentesített buszok beszerzését támogatja, hiszen a kistelepülési szolgálatok elsősorban iskolások, idősek, betegek és kisgyermekesek szállítását segítik.

Idén a korábbi 600 helyett már a legfeljebb 800 lakosú, hamarosan pedig a legfeljebb ezerfős települések is foglalkoztathatnak falugondnokokat. A szolgálat normatív támogatása évek óta folyamatosan nő, a korábbi alig 2,5 millió forintról 2021-re 4,5 millió forintra emelkedik.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Falugondnoki Szolgálat:

– Új gépjárművek beszerzése és üzembe helyezése új szolgálat létrehozását vállaló települések részére. E települések esetében a falugondnoki szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba vételnek meg kell valósulnia legkésőbb az elszámolás benyújtásáig.

– Új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése meglévő falugondnoki szolgálat esetén, akik a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek a szolgáltatás működéséhez szükséges gépjárművel és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásában a pályázat benyújtásakor végleges bejegyzéssel rendelkeznek.

– Régi gépjármű cseréjével történő új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése (hat éves kort legkésőbb 2020. december 31.-én meghaladó vagy az amortizációs határérték feletti, a pályázat benyújtásakor legalább 160 000 km futásteljesítménnyel rendelkező gépjármű, melyről az elektronikus pályázati felületen nyilatkozni szükséges), azon falugondnoki szolgáltatást üzemeltető pályázók esetében, ahol nem áll fenn fenntartási kötelezettség. (Jelen kiírás keretében nem részesülhet támogatásban azon település, amelynek tulajdonában lévő falubusz meghaladta a 160 000 km futásteljesítményt vagy a hat éves életkort, de korábbi támogatás keretében beszerzett járműre vonatkozóan a pályázat benyújtásakor még fenntartási kötelezettsége áll fenn.)

Tanyagondnoki Szolgálat:

– Új gépjárművek beszerzése és üzembe helyezése új szolgálat létrehozását vállaló települések részére. Ezen települések esetében a tanyagondnoki szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba vételnek meg kell valósulnia legkésőbb az elszámolás benyújtásáig.

– Új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése meglévő tanyagondnoki szolgálat esetén, akik a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek falubusszal és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásában a pályázat benyújtásakor végleges bejegyzéssel rendelkeznek.

– Régi gépjármű cseréjével történő új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése (hat éves kort legkésőbb 2020. december 31.-én meghaladó vagy az amortizációs határérték feletti, a pályázat benyújtásakor legalább 160 000 km futásteljesítménnyel rendelkező gépjármű, melyről az elektronikus pályázati felületen nyilatkozni szükséges), azon tanyagondnoki szolgáltatást üzemeltető pályázók esetében, ahol nem áll fenn fenntartási kötelezettség. (Jelen kiírás keretében nem részesülhet támogatásban azon település, amelynek tulajdonában lévő tanyabusz meghaladta a 160 000 km futásteljesítményt vagy a hat éves életkort, de korábbi támogatás keretében beszerzett járműre vonatkozóan a pályázat benyújtásakor még fenntartási kötelezettsége áll fenn.)

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

– Projektmenedzsment tevékenysége,

– Projekt-előkészítési, tervezési tevékenység,

– A gépjármű rendeltetésszerű használatának kapcsán felmerülő tárgyi költségek (téli/nyári gumiszett, hólánc).

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

– A beszerzett falubuszok és tanyabuszok fóliázása, emblémázása a Támogatói Okiratban, valamint a Magyar Falu Program Arculati Kézikönyvében rögzített feltételeknek megfelelően.

– Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Kötelezően megvalósítandó, de nem elszámolható tevékenységek, költségek

– A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megléte előírás a fenntartási időszak alatt, azonban ennek költsége a támogatásból nem elszámolható;

– A beszerzett gépjárműre a fenntartási kötelezettség időszakára Casco biztosítás megkötése kötelező, melynek költsége a támogatásból nem számolható el;

– Gyári technológia szerint előírt kötelező szervizek költsége

Nem támogatható tevékenységek

– A felajánlott gépjármű átadásával kapcsolatos bármely költség;

– Használt gépjármű vásárlása.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, az elszámolási határidő legkésőbb 2021. december 31.

Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított öt éven át tart a gépjármű vonatkozásában. Fenntartási időszak alatt az amortizáció, működésképtelenné, használhatatlanná válás vagy lopás esetén a projekt tárgya kizárólag saját forrásból pótolandó.

Pályázók (jogosultak) köre

Pályázatot nyújthatnak be jelen kiírás 2.1. pontjában feltüntetett támogatható tevékenységekre az ott megjelölt feltételek szerint:

– Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:

azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján, valamint a 1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján jogosultak falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás működtetésére, létrehozására.

– Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:

azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján, valamint az 1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján jogosultak falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás működtetésére, létrehozására.

Támogatásban nem részesíthetők köre

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely

– gépjármű cseréje esetén a jelenleg meglévő, lecserélni kívánt falubuszának / tanyabuszának életkora legkésőbb 2020. december 31-én nem haladja meg a hat évet, vagy a pályázat benyújtásakor amortizációs határérték alatti (160 000 km alatti) futásteljesítménnyel rendelkezik;

– gépjármű cseréje esetén a jelenleg meglévő, lecserélni kívánt falubuszának / tanyabuszának futásteljesítménye a pályázat benyújtásakor meghaladja a 160 000 km-t, vagy életkora legkésőbb 2020. december 31-én meghaladja a hat évet, azonban a gépjármű tekintetében korábbi (hazai vagy uniós) támogatás kapcsán még fenntartási kötelezettség áll fenn.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által az MFP végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/ társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval; a kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. július 16. és 2020. augusztus 15. között van lehetőség.

Ezen időszak alatt a pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2020. augusztus 15.

Tartalmi értékelési szempontok

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:

– A pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok, 1. c) pontja szerint kell figyelembe venni.

– A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján.

– A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján.

– Az MFP jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;

– A projekt keretében meghozott környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedései, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága.

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett különösen támogathatók:

– azon önkormányzatok, amelyek a falubuszt/tanyabuszt óvodába és/vagy iskolába való gyermekszállítás céljára is üzemeltetik.

– azon önkormányzatok, amelyek vállalják, hogy a pályázat keretében lecserélt, használatra alkalmas buszokat térítésmentesen átadják határon túli település magyar közössége számára, vagy felajánlják átadásra a Miniszterelnökség számára ugyanerre a célra. A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázó által az elektronikus felületen megjelölt közösségtől eltérő, a miniszter által kijelölt közösség részére juttassa el a felajánlott gépjárművet.

A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg 15 millió forint. A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik.

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:

https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/magyar-falu-program

0
  Hasonló bejegyzések
  • Nincsenek hasonló bejegyzések.