Hírek

A tematikus tervezői csoportokban folytatódott az intézkedési terv kidolgozása

A témacsoportok folytatták a 2015. decemberében megkezdett intézkedési terv kidolgozását. Ennek során véglegesítették a javasolt intézkedéseket és a HFS cselekvési tervében elvárt tartalomnak megfelelően meghatározták azok fő paramétereit.

A gazdasági tervezői csoport által javasolt intézkedések:

 1. Térségi és települési közösségi termelő, ill. feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése;
 2. A helyi turisztikai törekvéseket is támogató, mikrovállalkozói, helyi termék fejlesztő termelő, feldolgozó és piacra jutást segítő tevékenységek támogatása;
 3. A Koppányvölgy Natúrpark szolgáltatásainak fejlesztése;
 4. Innovatív turisztikai szolgáltatások segítése;
 5. A helyi biomassza közösségi energetikai hasznosításának támogatása;
 6. Konkrét további forrásbevonást megalapozó vizsgálatok, tervek elkészítése közösségi projektek számára;
 7. A hátrányos helyzetű mikrotérségek animációját, pályázati részvételét segítő humán erőforrás fejlesztés;

A szociális tervezői csoport által javasolt társadalmi intézkedések:

 1. A mélyszegénységben élők reintegrációjának elősegítése a terepi és iskolai szociális munka megerősítésével;
 2. A mélyszegénységben élők reintegrációjának elősegítése céljával megerősített terepi és iskolai szociális munka kapacitáshoz kapcsolódóan és egy mikro támogatást nyújtó ”ernyő-alap” létrehozása és kezelése;
 3. REAL iskolai műhelyek fejlesztése;
 4. Youth-check típusú ernyő projekt;

A környezeti tervezői csoport által javasolt intézkedések:

 1. A tájkarbantartási célú extenzív állattartás közösségi formáinak támogatása;
 2. Látképi, turisztikai vagy természeti erőforrás megőrzési szempontból jelentős tájelemek rekonstrukciója;
 3. A vízvisszatartást és integrált vízgazdálkodást célzó kisebb helyi, vízkormányzást segítő kísérleti fejlesztések támogatása.
0
  Hasonló bejegyzések
 • Nincsenek hasonló bejegyzések.